< >

Ποιος είμαι

Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος ΔΣ του Συνεταιρισμού Φοροτεχνικών Ελλάδος - SYNFOR. Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.